HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební výchova od 5 do 7 let 

Na cestu k hudbě se v rámci přípravné hudební výchovy mohou vydat již děti od 5 do 7 let. Hravou formou se děti nenásilně seznámí s notami, jednoduchými lidovými písněmi, rytmy, říkadly, aby svou přirozenou zvídavostí zatoužily rozvíjet svoje nadání a chtěly do tohoto světa více a více proniknout a také zjistily, jak ideálně propojit melodii s rytmem a pohybem. Děti se mohou rovněž v rámci přidané druhé vyučovací hodiny přípravné hudební výchovy seznámit již s hudebním nástrojem.

 

Základní studium I. a II. stupně od 7 do 18 let

Hudební nauka 
Hudební nauka pomáhá povinně proniknout do tajů hudby všem žákům hudebního oboru od 1. ročníku do 5. ročníku I. stupně základního studia. Vede k hudebním poznatkům uplatňujících se v hodinách individuálních lekcí jako notový zápis melodie, rytmus, stupnice, akordy či intervaly. Žáci získají během studia rovněž základy dějin hudby, seznámí se s různými hudebními styly a žánry, skladateli a jejich díly, hudebními nástroji i nástrojovými skupinami. 

 

Hra na klavír
Na tradičním klasickém nástroji se ti nejmladší nejdříve učí různé druhy úhozů. Pomáhají jim k tomu říkadla a jednoduché lidové písně. Neméně hravou formou se seznamují s různými hudebními styly a jejich významnými autory. Po nějaké době děti dokážou každý styl podle poslechu nejen bezpečně rozpoznat, ale také ho správně interpretovat se všemi jeho zvláštnostmi.

 

Hra na keyboard
Žák studia ve studijním zaměření Hra na keyboard (dále EKN) navštěvuje předmět Hra na keyboard, ve kterém získá potřebné návyky při hře na tento nástroj, bude schopen akordicky doprovodit píseň, zvukově technické možnosti nástroje, zapojí do souborové hry. 

 

Hra na zobcovou flétnu
Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna je rovněž ideálním přípravným nástrojem pro příčnou flétnu, klarinet, saxofon, fagot, hoboj, žestové nástroje.
 

Hra na klarinet 
Žák během studia ve studijním zaměření Hra na klarinet navštěvuje individuální předmět Hra na klarinet, ve kterém se učí interpretovat skladby různých stylových období, postupně se seznamuje s hodnotnou literaturou svých nástrojů, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu, posiluje svou paměť a nástrojové dovednosti , učí se zvládnout technické a výrazové prostředky svého nástroje. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka, proto je vhodné začít s hrou na klarinet zhruba ve věku 9-10 let. V průběhu studia hry na klarinet je možné, aby žák přestoupil do studijního zaměření Hra na saxofon. V takovém případě bude zařazen do příslušného ročníku dle jeho schopnosti a dovednosti.
 

Hra na saxofon
Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá hmatové otvory. Mladým zájemcům o hru na saxofon je však třeba vysvětlit, že správná cesta k tomuto nástroji ideálně vede přes hru na zobcovou flétnu či na klarinet. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka, proto je vhodné začít s hrou zhruba ve věku 9-10 let. 

 

Hra na kytaru
Kytara patří v současné době k velmi oblíbeným hudebním nástrojům, neboť v sobě spojuje přednosti nástroje melodického i akordického. Žák ve studijním zaměření Hra na kytaru osvojuje základní technické dovednosti a zdokonaluje se při standardní hráčské praxi. Učí se využívat výrazové možnosti nástroje.
 

Zpěv 
Zpěv je nejrozšířenějším a nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Pěvecké oddělení nabízí odborné vedení hlasu respektující fyziologický vývoj i hlasovou individualitu každého žáka. Rozvíjí individuálně technické možnosti hlasu s důrazem na interpretaci zvoleného hudebního materiálu.